Distriktssköterskedagen

Välkommen att besöka Galenica AB i vår monter på distrikssköterskedagarna på Birger Jarl Conference, i centrala Stockholm.

Temat för dagen är ”Distriktssköterskan – En nyckel till god och nära vård” Givande program med intressanta föreläsningar inom distriktssköterskans breda kompetensområde. 

Välkommen att besöka oss i vår monter!