Om Galenica

Galenica är ett svenskt läkemedelsföretag som godkänns och granskas av Läkemedelsverket. Galenica grundades 1999 och har vuxit till 80 anställda med hög expertis och balans mellan akademisk kunskap och industrierfarenhet. Galenica har sitt säte i den växande forskningsparken Medeon Science Park i Malmö och förfogar över en laboratorieyta på 2640 m² samt kontors- och lagringsutrymmen som sammanlagt uppgår till 4000 m². Vår verksamhet är uppdelad i två affärsenheter: kontraktutveckling och tillverkning (CDMO) samt utveckling och lansering av läkemedel i egen regi samt strategisk inlicensiering (PHARMA).

Inom CDMO stödjer och vägleder Galenica våra partner inom läkemedelsutveckling och tillverkar kommersiella nischprodukter som kunder lanserat på marknaden. Vi har expertis i fråga om såväl farmaceutisk och analytisk utveckling som produktion av material för kliniska prövningar för fas I till fas III inom alla icke-sterila beredningsformer.

Inom PHARMA-enheten använder vi vår spetskompetens i läkemedelsformulering, tillverkning och kvalitetskontroll för att aktivt utveckla och lansera våra egna läkemedelsprodukter med fokus på derma.

Galenica har väl dokumenterade meriter när det gäller kvalitet, kunskap, flexibilitet och att hålla tidplaner. Sedan start har vi hjälpt och väglett hundratals kunder i deras program för läkemedelsutveckling och lanserat flera egentillverkade produkter. Vi kombinerar toppmodern utrustning med ett starkt personligt engagemang, långtgående klinisk erfarenhet och expertis inom formuleringsutveckling. Sist men inte minst – I vår egen läkemedelsutveckling är både patient och miljö i fokus.

Kontakt

Medeon Science Park , SE 205 12 Malmö, Sverige
Besöksadress: P A Hanssons väg 41
Telefon: +46 40 32 10 95

Eva Thomasson Lakey

Eva Thomasson Lakey
Area Manager Dermatology North/East
eva.t.lakey@galenica.se

Sumia Barr
Area Manager Dermatology South/West
sumia.barr@galenica.se

Ronnie Lindström
Nordic Product Manager
ronnie.lindstrom@galenica.se

Håkan Damgren
Director Sales & Marketing
Hakan.Damgren@galenica.se