molekyl

Historien om Oviderm

Oviderm är utvecklad av Galenica AB, ett svenskt läkemedelsföretag som startades av två apotekare 1999 på Medeons forskningspark i Malmö.
Oviderm 500g och 100g

Sedan starten har vi utvecklat många olika läkemedelsberedningar, allt från enkla lösningar, till moderna krämer och avancerade inhalationspreparat. År 2004 påbörjades utvecklingen av vårt första hudläkemedel, en receptbelagd kortisonkräm för behandling av psoriasis och atopisk dermatit, där extra stor vikt har lagts på krämens kosmetik för att säkerställa en god patientföljsamhet. 

2018 lanserades Oviderm vår mjukgörande kräm för personer med torr och känslig hud. Oviderm baseras på samma uppskattade olja-i-vatten emulsion, men innehåller inte kortison. Däremot innehåller den 25 % propylenglykol, vilket är en något högre halt än motsvarande krämer som går att hitta på apoteken. Halten propylenglykol gör krämen självkonserverad och ger en viss antimikrobiell effekt, vilket kan vara gynnsamt då patienter med torr hud eller atopiskt eksem är mer benägna att drabbas av hudinfektioner. Båda våra läkemedelskrämer tillverkas i Malmö.

Följsamhet

Med begreppet följsamhet menas hur väl en patient följer föreskriven behandling, vilket är en motsvarighet till engelskans compliance/adherence. Följsamhet för läkemedel som används under längre tid är väldigt viktigt, eftersom inte ens den bästa verksamma substans kan bota eller lindra om den inte används på rätt sätt.
För god följsamhet vid behandling med hudläkemedel är den kosmetiska upplevelsen en förutsättning. Parametrar som gynnar följsamhet är neutral doft, kladdar inte och går snabbt att smörja in. Oviderm är en modern olja/vatten-emulsion som utvecklats för att uppfylla dessa parametrar. De valda råvarorna har en neutral lukt och krämen går snabbt att smörja in utan att kladda.
Läs mer Stäng

Galenisk farmaci

Galenisk farmaci behandlar läkemedels komposition och tillverkning. Normalt sett kan inte ett verksamt ämne användas direkt i ren form utan behöver kombineras med hjälpämnen och formuleras till ett färdigt läkemedel t.ex. en kräm, kapsel eller tablett. Detta för att säkerställa effektiva, användarvänliga och säkra läkemedel.
Benämningen galenisk farmaci syftar på Claudios Galenos, en grekisk läkare som var ett av antikens största namn inom medicinen och som tidigt förstod vikten av att dosera det verksamma ämnet rätt. Galenos var verksam i Rom mot slutet av 100-talet e.Kr. och ända fram till 1500-talet betraktades han som den största auktoriteten inom det medicinska området.
Läs mer Stäng

Gräddsättning

För att motverka gräddsättning, dvs att emulsionsdropparna stiger mot toppen på grund av gravitationen behövs något som tjockar upp vattenfasen. En vanlig ingrediens som används till detta är cetostearylalkohol som är en blandning mellan fettalkoholerna cetylalkohol och stearylalkohol. Den ingår även i Oviderm kräm. Andra exempel på förtjockare av vattenfasen i krämer är polymerer, långa molekyler som bildar geler.

Emulgatorer

Emulgatorer är ytaktiva ämnen som har en del som trivs i vatten och en del som trivs i olja. De trivs i gränsskiktet mellan olja och vatten. Oljedroppar i en emulsion är väldigt stora i förhållande till emulgatorerna. Därför bildar många effektiva emulgatorer relativt plana strukturer med en svag böjning mot oljedropparna. Detta till skillnad från tvål som oftast bildar strukturer med mer böjning dvs högre kurvatur. Mängden emulgatorer kan variera mycket i en kräm men ingår typiskt upp till 5 %.

När man blandar olja och vatten utan några andra tillsatser så separerar blandningen snabbt till en oljefas och en vattenfas. Oljans densitet (vikt i förhållande till volym) är oftast lättare än vatten och på grund av gravitationen kommer därför oljan hamna ovanför vattnet.

Emulgatorer används för att stabilisera blandningar mellan olja och vatten, så att produkter/emulsioner får en längre hållbarhetstid. Dock kommer alltid naturen att sträva efter att separera olja och vatten eftersom detta är lägsta energitillståndet. Bra emulgatorer i en kräm motverkar att oljedroppar slås samman till en större droppe och de motverkar även vidhäftning av oljedroppar till aggregat. 

Läs mer Stäng

Tensider

Tensider är ytaktiva ämnen och är uppbyggda med en del som tycker om fett och en del som tycker om vatten (Figur 1). Ytaktiva ämnen som vi använder för att tvätta bort feta ämnen som inte sköljs bort med enbart vatten kallas tvål. De trivs vid gränsytan mellan vatten och fet smuts eller olja (Figur 2). Tvål har en speciell egenskap att självaggregera och bilda miceller där den vattengillande delen är i kontakt med vatten medan den fettgillande delen undviker vattenkontakt inne i micellen (Figur 3). Den inre delen får därmed en oljeliknande miljö som kan kapsla in fet smuts eller olja (Figur 4).
figur1 tvålmolekyl
figur3 Micell
figur2 tvål vid gränsyta fett/vatten
figur4 Micell med fett/olja/smuts
Tvål trivs även vid andra gränsytor som t.ex. mellan vatten och luft. Den sänker då vattnets höga ytspänning, därav namnen tensid eller surfaktant som kommer från latinets ”tensus” – spänd och engelskans ”surface active agent”. I studier har man även sett att hudens barriär kan påverkas negativt vid användning av vissa irriterande tvålar. Det är därför viktigt att välja milda tvålar. Generellt sett är nonjoniska tvålar milda, som har en oladdad vattengillande del, medan laddade joniska tvålar är mer irriterande som exempelvis sodium lauryl sulfate.
Läs mer Stäng
molekyl
Oviderm 500g och 100g

Historien om Oviderm

Oviderm är utvecklad av Galenica AB, ett svenskt läkemedelsföretag som startades av två apotekare 1999 på Medeons forskningspark i Malmö.

Sedan starten har vi utvecklat många olika läkemedelsberedningar, allt från enkla lösningar, till moderna krämer och avancerade inhalationspreparat. År 2004 påbörjades utvecklingen av vårt första hudläkemedel, en receptbelagd kortisonkräm för behandling av psoriasis och atopisk dermatit, där extra stor vikt har lagts på krämens kosmetik för att säkerställa en god patientföljsamhet. 

2018 lanserades Oviderm vår mjukgörande kräm för personer med torr och känslig hud. Oviderm baseras på samma uppskattade olja-i-vatten emulsion, men innehåller inte kortison. Däremot innehåller den 25 % propylenglykol, vilket är en något högre halt än motsvarande krämer som går att hitta på apoteken. Halten propylenglykol gör krämen självkonserverad och ger en viss antimikrobiell effekt, vilket kan vara gynnsamt då patienter med torr hud eller atopiskt eksem är mer benägna att drabbas av hudinfektioner. Båda våra läkemedelskrämer tillverkas i Malmö.

Följsamhet

Med begreppet följsamhet menas hur väl en patient följer föreskriven behandling, vilket är en motsvarighet till engelskans compliance/adherence. Följsamhet för läkemedel som används under längre tid är väldigt viktigt, eftersom inte ens den bästa verksamma substans kan bota eller lindra om den inte används på rätt sätt.
För god följsamhet vid behandling med hudläkemedel är den kosmetiska upplevelsen en förutsättning. Parametrar som gynnar följsamhet är neutral doft, kladdar inte och går snabbt att smörja in. Oviderm är en modern olja/vatten-emulsion som utvecklats för att uppfylla dessa parametrar. De valda råvarorna har en neutral lukt och krämen går snabbt att smörja in utan att kladda.
Läs mer Stäng

Galenisk farmaci

Galenisk farmaci behandlar läkemedels komposition och tillverkning. Normalt sett kan inte ett verksamt ämne användas direkt i ren form utan behöver kombineras med hjälpämnen och formuleras till ett färdigt läkemedel t.ex. en kräm, kapsel eller tablett. Detta för att säkerställa effektiva, användarvänliga och säkra läkemedel.
Benämningen galenisk farmaci syftar på Claudios Galenos, en grekisk läkare som var ett av antikens största namn inom medicinen och som tidigt förstod vikten av att dosera det verksamma ämnet rätt. Galenos var verksam i Rom mot slutet av 100-talet e.Kr. och ända fram till 1500-talet betraktades han som den största auktoriteten inom det medicinska området.
Läs mer Stäng

Gräddsättning

För att motverka gräddsättning, dvs att emulsionsdropparna stiger mot toppen på grund av gravitationen behövs något som tjockar upp vattenfasen. En vanlig ingrediens som används till detta är cetostearylalkohol som är en blandning mellan fettalkoholerna cetylalkohol och stearylalkohol. Den ingår även i Oviderm kräm. Andra exempel på förtjockare av vattenfasen i krämer är polymerer, långa molekyler som bildar geler.

Emulgatorer

Emulgatorer är ytaktiva ämnen som har en del som trivs i vatten och en del som trivs i olja. De trivs i gränsskiktet mellan olja och vatten. Oljedroppar i en emulsion är väldigt stora i förhållande till emulgatorerna. Därför bildar många effektiva emulgatorer relativt plana strukturer med en svag böjning mot oljedropparna. Detta till skillnad från tvål som oftast bildar strukturer med mer böjning dvs högre kurvatur. Mängden emulgatorer kan variera mycket i en kräm men ingår typiskt upp till 5 %.

När man blandar olja och vatten utan några andra tillsatser så separerar blandningen snabbt till en oljefas och en vattenfas. Oljans densitet (vikt i förhållande till volym) är oftast lättare än vatten och på grund av gravitationen kommer därför oljan hamna ovanför vattnet.

Emulgatorer används för att stabilisera blandningar mellan olja och vatten, så att produkter/emulsioner får en längre hållbarhetstid. Dock kommer alltid naturen att sträva efter att separera olja och vatten eftersom detta är lägsta energitillståndet. Bra emulgatorer i en kräm motverkar att oljedroppar slås samman till en större droppe och de motverkar även vidhäftning av oljedroppar till aggregat. 

Läs mer Stäng

Tensider

Tensider är ytaktiva ämnen och är uppbyggda med en del som tycker om fett och en del som tycker om vatten (Figur 1). Ytaktiva ämnen som vi använder för att tvätta bort feta ämnen som inte sköljs bort med enbart vatten kallas tvål. De trivs vid gränsytan mellan vatten och fet smuts eller olja (Figur 2). Tvål har en speciell egenskap att självaggregera och bilda miceller där den vattengillande delen är i kontakt med vatten medan den fettgillande delen undviker vattenkontakt inne i micellen (Figur 3). Den inre delen får därmed en oljeliknande miljö som kan kapsla in fet smuts eller olja (Figur 4).
figur1 tvålmolekyl
figur3 Micell
figur2 tvål vid gränsyta fett/vatten
figur4 Micell med fett/olja/smuts
Tvål trivs även vid andra gränsytor som t.ex. mellan vatten och luft. Den sänker då vattnets höga ytspänning, därav namnen tensid eller surfaktant som kommer från latinets ”tensus” – spänd och engelskans ”surface active agent”. I studier har man även sett att hudens barriär kan påverkas negativt vid användning av vissa irriterande tvålar. Det är därför viktigt att välja milda tvålar. Generellt sett är nonjoniska tvålar milda, som har en oladdad vattengillande del, medan laddade joniska tvålar är mer irriterande som exempelvis sodium lauryl sulfate.
Läs mer Stäng