Värnar om huden
och miljön

Vår krämbas innehåller inga ingredienser med miljöfarliga egenskaper. Krämen består endast av ingredienser med icke animaliskt ursprung och har ett högt innehåll av vegetabiliska råvaror som vi är måna om skall vara producerade på ett ansvarsfullt sätt.

Vårt hållbarhetsarbete (varför är det viktigt för oss)

Vårt hållbarhetsarbete 
Idag behöver alla se till miljöns bästa. Det gäller såväl privatpersoner som företag – och läkemedelsindustrin är inget undantag. För oss på Galenica är det en självklarhet att vara en del av förändringen och arbeta för en hållbar framtid. I praktiken innebär det att vi tar ansvar för att våra produkter inte bara gör gott för människors hud, utan också gör minsta möjliga skada på miljön vi lever i. 

Förklara ansvarfull produktion

Vad innebär ansvarfull produktion?
Allt som återges på innehållsförteckningen är noggrant utvalt och varsamt kontrollerat av oss på Galenica. Vi lämnar ingenting åt slumpen, utan stöttar en ansvarsfull produktion av alla ingredienser i krämbasen som tas fram via externa leverantörer. Det innebär till exempel att vi använder certifierade råvaror där de negativa miljöaspekterna minimeras i odlingsprocessen.

Vad är förnyelsebara och vegetabiliska råvaror?

Vad är en förnyelsebar råvara?
Krämbasen i Oviderm har ett högt innehåll av förnyelsebara råvaror. Med förnyelsebara råvaror menas en naturlig resurs som fylls på snabbare än de töms. För att kallas förnybar måste råvaran ha ett sätt att återhämta sig på. I tillverkningen av Oviderm har vi valt att inte använda mineral eller petroleumbaserade hjälpämnen. I stället använder vi förnyelsebara råvaror som i största möjliga mån ska vara ansvarsfullt producerande med hänsyn till människor och miljö. Exempel på förnyelsebara råvaror som återfinns i Oviderm är vegetabilisk kokosolja, rapsolja och palmolja. 

inga miljöfarliga egenskaper (propylenglykol = inga konserveringsmedel)

Varför behövs inga konserveringsmedel?
Konserveringsmedel används för att döda bakterier och svamp i produkter och är vanligt förekommande i allt från livsmedel till läkemedel och kosmetika. Detta trots att många konserveringsmedel är hudallergena.

Den aktiva substansen i Oviderm heter propylenglykol. Det är en substans som både binder fukt i huden och ger krämen en konserverande effekt. Tack vare den höga halten propylenglykol behövs inga konserveringsmedel i produktformuleringen. Detta har resulterat i att Oviderm kan tillverkas utan några ingredienser med miljöfarliga egenskaper.