Analys av innehållet i Oviderm och sju konkurrentprodukter ur ett miljöperspektiv

Galenica AB i sammarbete med Toxintelligance publicerar i maj 2022, första miljörapporten för mjukgörande läkemedelskrämer. Analysen syftar till att beskriva ett antal viktiga fördelar för Oviderm sett ur ett ingrediensperspektiv. Fokus ligger framför allt på miljöaspekter.